Протоколи випробувань

Протокол про результати проводеної роботи, щодо тестового випробування апарату УЗД SonoFly-3000 для передачі даних з віддаленого пункту до консультаційного центру...

Висновки:
На бази апарату SonoFly-3000 реалізований та випробуваний режим пакетної передачі даних. Об'єм компресованого відеофайла у 7 разів меньший від некомпресованого та придатний для передачі існуючими засобами зв'язку та локальною мережею.
Якість прийнятого відеозображення відповідае якості, що отримана під час сканування i придатна для проведення консультацій.
Покадрова нумерація отриманого відеофрагменту дає можливість конкретизувати питання та зосередити увагу на певних деталях обстеження.
Лікарю-консультанту надано можливість проводити вимірювання лінійних poзмipiв на будь-якому з кадрів відеофрагменту.
Программа дає можливість автоматично змінювати справжнє прізвище пацієнта при формуванні запиту з метою збереження лікарської таемниці.

Cпociб створення повідомлення, що містить запит, автоматизовано. Можлива архівація відеофрагменту з бажаним ступенем компресії. Передача та прийом повідомлень спрощені, порівняно з існуючими програмами для використання електронної пошти. Отримане повідомлення, що містить інформацію про паціента, відразу доступне для перегляду лікарем-консультантом.
Передача та отримання повідомлень не потребуе специфічних комп'ютерних знань від лікаря або участі додаткового cпeціаліста - адміністратора.

Загалом комплекс SonoFly - 3000 визнано готовим до впровадження у галузі телемедичних консультацій способом, що був протестований у цьому випробуванні.


PDF-файл (703 Kb)

Протокол від 30 вересня 2005 р. ...

Згідно програми науково-техшічної розробки, що проводить ООО "Ексім", за допомогою аппарату SonoFly - 3000 з встановленою програмою SonoFly v. 4.0 на базі амбулаторії Новогуєвськ проведено сеанс УЗ обстеження iз записом видеофрагменту. Моделюючи ситуацию, коли лікар амбулаторії мае трудності з постановкою діагнозу та призначенням лікування, данні про паціента, включно з видеофрагментом, було передано до Житомирського ОМКДЦ ...

Таким чином відбувся повний цикл телемедичної консультації. ...


PDF-файл (679 Kb)

Протокол від 29 вересня 2005 р. ...

Висновки:
Згіно попередніх нaміpів та протоколвв на бaзі апарату SonoFly - 3000 реалізований та випробуваний режим пакетної передачі даних. Об'єм компресованого відеофайла визнано придатним для передачі існуючими засобами зв'язку та локальною мережею.
Доопрацьовані зазначені в попередніх протоколах недоліки методом вдосконалення програмного продукту.
інтегрований алгоритм архівації/розархівації відеофайла до основного модуля програмного забезпечення для спрощення процедури відправки та прийому відеофайла.
Є можливість лікарю-консультанту проводите вимірювання на певних кадрах лінійних poзмipiв, площі, об'єму та ін.
3 досліджених cпoco6ів передачі інформації цілком задовольняє потребам даної телемедичної технології підключення до Internet через радіоканал.
Якість прийнятого відеозображення відповідає якості, що отримана під час сканування i придатна для проведения консультації. Покадрова нумерація дае можливість конкретизувати питания до лікаря-консультанта, та зосередити його увагу на певних деталях обстеження.

Загалом комплекс SonoFly - 3000 визнано готовим до впровадження у галузі телемедичних консультацій для пакетної передачі даних ...


PDF-файл (822 Kb)